Var rädd om vårt fina klubbområde!

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att träna sina hundar på klubben, och alla förutsätts ta ansvar för sig själv och att den egna hunden inte orsakar några olägenheter för andra.
Rasta hunden utanför klubbområdet, innan du går in och tränar. Plocka ALLTID upp efter er och lämna inte söndertuggade pinnar, trasiga leksaker eller annat skräp efter er.

 imageOBS!

Bara så ingen glömmer. Nu är staketet öppnat vid ladan, naturhinderbanan, för att få ut grenar å kvistar. Kommer att vara öppet en tid tills vi är klara med “rensa grenar- projektet”.

 

Nu finns nya lydnadsreglerna upplagda på SBKs hemsida. Milton_foto_A.Bagge