Hem » ÅRETS BRUKS- eller LYDNADSHUND

ÅRETS BRUKS- eller LYDNADSHUND

Följande priser  delas ut vid årsmötet varje år:

Årets Lydnadsekipage:

Tilldelas det ekipage som fått högst sammanlagda genomsnittspoäng på minst 2 officiella lydnadstävlingar under kalenderåret före. Genomsnittspoängen beräknas på de 2 bästa insända resultaten, finns bara 1 resultat delas detta med 2.

Årets Bruksekipage:

Tilldelas ekipage som fått högst sammanlagda genomsnittspoäng på minst 2 officiella brukstävlingar (appell, spår, sök, rapport, skydds) under kalenderåret före. Genomsnittspoängen beräknas på de 2 bästa insända resultaten, finns bara 1 resultat delas detta med 2.

Årets Nybörjarekipage:

Tilldelas det ekipage med hund som ej tidigare tävlat som fått högst sammanlagda genomsnittspoäng på minst officiella lydnadsklass 1 och/eller officiella appellklass bruks under kalenderåret före.  Genomsnittspoängen beräknas på de 2 bästa insända resultaten, finns bara 1 resultat delas detta med 2. Resultat från olika klasser kan blandas. Eftersom olika klasser har olika maxpoäng kommer poängen för den inrapporterade tävlingen delas med koefficienten för den aktuella klassen. För priset Årets Nybörjarekipage räknas endast lydnadsklass 1 och appell.

Resultaten rapporteras in av den tävlande till lydnads- och bruksgruppen i formuläret nedan senast 10 januari året efter.

Lycka till!

Resultatanmälan Lydnad/Bruks

Skicka in dina tävlingsresultat under året och var med i vår klubbtävling för WBKs bästa lydnadshund respektive bästa brukshund! Resultatsammanställning görs efter årsskiftet och vinnaren offentliggörs vid klubbens årsmöte.

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD