Hem » I VAXHOLM

I VAXHOLM

Den lokala ordningsstadgan i Vaxholms stad säger i § 16 att ”Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen. Hund som vistas på offentlig plats, skall dessutom vara försedd med uppgifter om ägarens namn adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser och inte heller på anlagd badplats upplåten till allmänt begagnande, eller lekplats (gäller även bollplan), som är offentlig plats.”

”17 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: trottoarer och gångbanor, motionsspår och vandringsleder samt parkanläggningar. (…)”

Offentlig plats är: (enl. utdrag ur 3 §)

Anläggningar för lek (inklusive bollplaner), idrottsplatser, friluftsområden, anlagda badplatser upplåtna till allmänt begagnande, kyrkogårdar och begravningsplater, parkanläggningar och skidbackar (under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten).

Hela Vaxön
Tenöbadet
Spår och leder på Tenölandet
Vandringsleden Blå leden Tenö – Kulla vägskäl
Överbybadet, Resarö
Bollplan Överby
Resarö skola

Här kan du läsa hela ordningsstadgan