Hem » BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

Medlemsavgifter: Ny medlem: 600 kr:-

Undantag
Om du är medlem i annan brukshundklubb eller rasklubb
för de raser som SBK har avelsansvar för så skall du betala 200 kr (endast klubbavgift) för medlemskap i WBK.
Vilka rasklubbar som är knutna till SBK finner du här

Familjemedlemskap: 120 kr per familjemedlem (om någon i din familj redan är fullbetalande medlem i Waxholms BK)

Ungdomar 7 – 25 år  betalar medlemsavgift till Sveriges Hundungdom. Läs mera på SHU:s hemsida >>

Medlemsavgiften 600 kr består av olika delar:
Klubbavgift WBK 200 kr (den del som går till Waxholms BK)
Förbundsavgift 400 kr (betalas endast en gång per år oavsett antal klubbar man är med i).

Som medlem i Waxholms Brukshundklubb får du:

 • gå olika kurser och utveckla ditt hundintresse
 • träna på vår fina plan och använda klubbens utrustning
 • träffa andra hundintresserade
 • träna lydnadsdressyr och bruksgrenarna “Sök” och “Spår”
 • träffa klubbkompisar, träna och fika på “öppethus”-tisdagar från kl. 19.00
 • tidningen Brukshunden
 • WBKs nyhetsbrev
 • Information om vad som är på gång i klubben via facebookgrupp, maillistor och nyhetsbrev
 • olycksfallförsäkring som gäller vid aktiviteter i WBK:s regi
 • se vidare om förmåner på www.brukshundklubben.sepapillon

Hur blir jag medlem i Waxholms Brukshundklubb?
Betala in medlemsavgiften enligt ovan på WBK’s bankgiro 254-3429 och ange

 • “medlemsavgift”
 • ditt namn
 • personnummer (även de fyra sista!)
 • adress
 • telefon
 • mailadress

Inom några veckor kommer vår kassör att skicka ut ett medlemskort till dig som bekräftar medlemskapet. Vill fler i familjen vara medlemmar kostar det 120 kr per ytterligare familjemedlem.
I medlemskapet ingår också SBK’s tidning Brukshunden.

Vill du bli medlem så gör din medlemsanmälan här nedan.
OBS! Medlemsavgiften måste betalas in samtidigt som du gör din anmälan, annars går det ej att registrera medlemskapet!

Medlemsanmälan

 • Medlemsnummer i annan SBKklubb eller SBKrasklubb