Hem » OM TÄVLINGAR I RALLYLYDNAD

OM TÄVLINGAR I RALLYLYDNAD

Rallylydnad handlar inte om att det ska gå fort, men hunden ”kör” en bana enligt förarens (kartläsarens) anvisningar.

Rallylydnaden blev officiell sport i Sverige 2011. Alla klubbar inom SKK-organisationen får arrangera tävlingar och SBK ansvarar för regelverket.      (På bild: Xanto och Catherine tävlar på MyDog)

Rallylydnaden är öppen för alla hundar som har uppnått 10 månaders ålder. Oregistrerad hund ska inneha tävlingslicens utfärdad av SKK. Tik som löper får delta men dessa måste vistas på av arrangören anvisat område före och efter tikens start. I nybörjarklass startar löptikar sist i klassen. I de övriga klasserna enligt arrangörens anvisningar.

Rallylydnad är baserad på glädje, kommunikation och samarbete. Det ska vara spännande och positivt att tävla.
Hund och förare genomför en bana med 12 – 20 moment och man lyfter särskilt fram samspelet mellan förare och hund. Här finns ingen som dirigerar ekipaget utan hund och förare går hela banan på egen hand och gör alla moment i en följd. Målet är att ekipaget ska genomföra alla moment så följsamt som möjligt i ett raskt men naturligt tempo samtidigt som de utstrålar glädje och samarbete. Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom såväl röst som kroppspråk för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthundande eller för hunden obehagliga röst- och/eller handtecken. Man får inte ha godis eller leksaker synliga inom banområdet och man får inte avsiktligt vidröra hunden.

De som börjar träna och tävla upptäcker snart hur svår en bana kan vara. I rallylydnaden gäller det att vägleda hunden på bästa sätt runt banan och det krävs koncentration från både hund och förare.  Det är bara 3 – 5 meter emellan skyltarna så man har inte så mycket ”viftmån” på sig.

Rallylydnadstävlingar delas in i fyra klasser: Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass och Mästarklass.
Kvalificerande resultat är minst 70 poäng och hund som fått minst tre kvalificerande resultat, eller ett resultat helt utan avdrag (100 poäng) är berättigad till uppflyttning till nästa klass.

De fullständiga reglerna för Rallylydnad hittar du på http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regler/

(På bild: Xanto och Catherine Andersson)