Hem » VALBEREDNING

VALBEREDNING

Valberedningen har en mycket viktig uppgift.
Vi har fått förtroendet av klubbens årsmöte att försöka hitta rätt personer till styrelsen och till andra valda funktioner och föreslå dem för årsmötet. Därför är vi också intresserade av att höra vad du som medlem tycker. Vi vill ha din hjälp att nominera kandidater.

Har du förslag om vem som skulle kunna passa bra som styrelseledamot, revisor eller valberedare nästa år så vill vi gärna höra dina förslag. Du behöver inte ha tillfrågat personen eller ens känna personen särskilt väl, du behöver bara tala om för oss varför du skulle vilja se den personen i WBKs ledning, så gör vi resten.

Vår klubb blir inte bättre än dem som leder den, så detta är viktigt för oss alla.          

Är du intresserad av att vara med att påverka och utveckla vår fina klubb? Hjälp oss då att hitta rätt!

Skicka in dina tips i formuläret nedan eller prata med någon av oss i valberedningen  när vi ses på klubben.

Enl. stadgarna ska valberedningen lämna sitt förslag på styrelseledamöter till medlemmarna senast i mitten av november. Sedan är det fritt för alla medlemmar att nominera någon annan; sig själv eller annan lämplig person. Förslag lämnas till styrelsen senast 15/12.

Valberedningen, som består av Bitte Hårdsten, Margareta Holtman samt Inga-Britt Karlsson föreslår följande personer till styrelsen för 2023:
Ordf – Kerstin Henningson (omval 1 år)
sekr – Ann Lodén (omval 2 år)
Ledamot – Annika Hamilton (omval 2 år)
suppl – Monica Sahlin (nyval 2 år)

Kvar i styrelsen, på 1 år, sitter Helena Lagerroos, vice ordförande, Bengt Karlson Kassör, samt Lena Mårtensson, suppl.
Till revisorer föreslås: Rosie Dahle och Tarja Karlström samt suppl Lotta Berntson (samtliga omval 1 år)

Bitte Hårdsten, sammankallande,
Margaretha Holtman och Inga-Britt Karlsson

 

valberedningens-forslag-2023