HEM » Arkiv
Ordförande Annika Hamilton 070-367 85 45 ordf(at)waxholmsbk.se
Vice ordförande Helena Lagerroos  070-770 88 80 helena.lagerroos(at)tele2.se 
Sekreterare Anneli Lindkvist 070-844 29 36 anneli.lindkvist@yahoo.com
Kassör Bengt Karlson      070-626 68 52 kassor(at)waxholmsbk.se
Ledamot Kerstin Mårtensson 070-416 01 62 kerstin.martensson(at)bredband.net
Suppleanter
Ewa Troëng 070-5670576

Margareta Hammargren

ewa.troeng(at)gmail.com

margareta.hammargren61(at)gmail.com